REFUNDACJA NFZ

Respektujemy zniżki na okulary korekcyjne potwierdzone w Narodowym Funduszu Zdrowia.